Biuro rachunkowe Czar - Czechowice-Dziedzice, Śląsk

1% Promocja 1zł

Ulga

Ulga budowlana – „stara” i „nowa”
Zwrot VAT za materiały budowlane kupione przed i po 01-01-2014.

W dniu 31-10-2013 została podpisana przez Prezydenta RP ustawa – „o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi”.

Ustawa ta weszła w życie z dniem 01-01-2014 r. Od tego dnia „ulga budowlana” funkcjonuje „dwutorowo” - na „starych” i „nowych” warunkach.

1. „Stara”

Można jeszcze skorzystać z tego „odliczenia-zwrotu”, zarówno przy budowie domu jak i jego remoncie lub przy remoncie mieszkania – ale tylko na zasadzie praw nabytych - to znaczy , że zwrot VAT na „starych” zasadach przysługuje tylko za materiały budowlane KUPIONE DO KOŃCA 2013.

Wniosek o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych poniesionych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

  1. od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2011 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2017 r.;
  2. od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 r. – składa się na nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Jeżeli macie faktury z 2010 i 2011 r. , których jeszcze nie rozliczyliście, to należy zdążyć do końca 2017 r.

2. „Nowa”

Materiały kupione po 31-12-2013 będą mogły być odliczone tylko na nowych zasadach – między innymi:

Ulga ta nie dotyczy remontów i modernizacji lecz tylko budowy lub rozbudowy.

Projekt i wykonanie: Stalica.pl